top of page

Kongre Tarihleri: 

1-3 Kasım 2023

Kongre Yeri:

Bakü Odlar Yurdu Üniversitesi

Bakü, Azerbaycan

bottom of page