top of page

ÖZET GÖNDERİMİ

Özetinizi aşağıdaki kurallara uygun olarak yazarak en geç 16 Nisan 2023 tarihine kadar event@iksadinstitute.org adresine WORD veya WORD-X formatında gönderiniz

ÖZET YAZIM KURALLARI

Özetleriniz

- en çok 350 kelime olmalı

- en az 3 adet anahtar kelime içermeli

- çalışmanızın amacını ve kapsamını tanımlar nitelikte olmalı

- özgün bir başlığa sahip olmalı

- Özetinizi İNGİLİZCE, TÜRKÇE, ARAPÇA veya RUSÇA olmalı (başka dillerde özet kabul edilmemektedir.)

- Times new roman, 12 punto kullanınız

- Paragraf başlarında girinti kullanmayınız

- 1.25 satır aralığı ile yazınız

- ÖRNEK özet şablonu için lütfen TIKLAYINIZ

- Özetlerinizin değerlendirilmesi en çok 1 hafta sürmektedir. Değerlendirme sonucu olumlu ise kabul mektubunuz gecikmeksizin derhal gönderilmektedir

- Tek katılım ücreti ile 1 bildiri sunabilirsiniz​

Kongremiz
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 
Doçentlik,Akademik Yükselme ve teşvik
Kongremize gönderilen ÖZET ve TAM METİNLER kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hakem raporları arşivlenmektedir.
Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine (profesörlük, öğretim üyeliği/görevliliği atamaları) sahiptir. 2020 kriterlerine uygun olarak kongre katılımcılarımızın yarıdan fazlası Türkiye dışından olacaktır (hali hazırda 13 ülkeden başvuru alınmıştır)
bottom of page