top of page

KADİŞA VADİSİ

Kadişa Vadisi, Beyrut'un kuzeyinde yer alıyor. Lübnan'da Sur Kenti'nin bulunduğu güneyden kuzeye doğru gidildiğinde kutsal vadi Kadişa, ziyaretçilerine kucak açıyor. Hz. Meryem'in Romalılar'dan kaçarken kullandığı vadi, şimdi Arap Hıristiyanlarıninanç turizmi için tercih ettiği bir yer.

İlk Hıristiyanların Sığınağı

Hz. Meryem ve ilk Hıristiyanların Romalılardan kaçarken bu vadiyi kullanarak, önce Suriye'ye oradan da Anadolu'ya geçtikleri rivayet ediliyor. Bu sebepten Kadişa Vadisi, Hıristiyanlar tarafından kutsal addedilmiş. Sonraki yüzyıllarda da Romalılardan kaçan Hıristiyanlar, buradaki mağaralara sığınmışlar.

bottom of page