top of page

9. ULUSLARARASI ASYA MODERN BİLİMLER KONGRESİ

1-3 Kasım 2023 / Bakü, Azerbaycan

Odlar Yurdu Üniversitesi / çevrimiçi ve yüz yüze

TAKE YOUR PART IN THIS DISTINGUISHED ORGANIZATION

bottom of page